Interactief taalonderwijs

Van de voorschool tot de hoogste groepen in het basisonderwijs werken leerkrachten met taalprogramma’s en -methodes. Maar taalonderwijs houdt niet op bij de lessen uit het boek. In alle speel- leersituaties kunnen leerkrachten vanuit de interactie werken aan de taalvaardigheden van kinderen.


Interactief taalonderwijs
is mogelijk in de taalles maar ook bij de zandtafel, in de bouw- en poppenhoek, tijdens lessen wereldoriëntatie, natuureducatie, rekenen, bewegingsonderwijs, tekenen en handvaardigheid.

Veel leidsters en leerkrachten weten dit en veel scholen hebben interactief taalonderwijs opgenomen in hun taalbeleidsplan.

Voor schoolteams die hun kwaliteiten op dit gebied willen versterken heeft M&M drie cursussen interactief taalonderwijs ontwikkeld. In elke cursus staat een aspect centraal, te weten:

  1. taalonwikkeling
  2. begrijpend lezen van zaakvakteksten
  3. taalsociale ontwikkeling

Voor logopedisten werkzaam in het onderwijs biedt M&M de cursus pragmatiek in de praktijk aan.

Alle cursussen sluiten aan bij de schoolpraktijk en bieden actuele informatie, vaardigheidstrainingen en oefeningen in het analyseren van beeldmateriaal. Door de beeldanalyses krijgen leidsters en leerkrachten zicht op de effecten van hun handelen op de taal van de kinderen; met de vaardigheidstrainingen bouwen zij hun  taal-didactisch repertoire uit.

M&M geeft verder adviezen op het gebied van taalbeleid.