beter leesbegrip door geïntegreerd taal-zaakvakonderwijs (gtz)

Veel kinderen hebben moeite met het begrijpend lezen van zaakvakteksten. Met een interactieve aanpak is veel winst te behalen.

Leerkrachten kunnen zaakvakteksten voor kinderen ontsluiten door in de zaakvakles aandacht te besteden aan het woordmateriaal dat van belang is voor de te lezen of te beluisteren tekst. Ze leren kinderen denkend om te gaan met teksten door een heldere instructie van functionele leesstrategieën en door de juiste interactieve ondersteuning. Zo integreren zij taal- en zaakvakonderwijs.

Bij Geïntegreerd TaalZaakvakonderwijs (GTZ) bouwen kinderen hun woordenschat uit, zij ontwikkelen hun interactieve vaardigheden en leren denkend om te gaan met teksten. Doel daarbij is een beter begrip van de leerinhouden die zij in zaakvaklessen aangeboden krijgen.

De voorbereiding op het begrijpend lezen van zaakvakteksten start in de kleuterbouw. Het is van belang dat kinderen al in een vroeg stadium vertrouwd raken met de typische schooltaal die gebruikt wordt bij de zaakvakken en dat zij leren interactief te luisteren naar non fictie.

GTZ is een aanpak bedoeld voor kinderen van 4 tot 14 jaar. GTZ verbindt interactief taalonderwijs met wereldoriëntatie en zaakvakonderwijs. Daarbij ligt de focus op het begrijpend lezen van en luisteren naar zaakvakteksten.

Deelnemers aan de cursus oefenen zich in: 1) het afstemmen van hun zaakvaklessen op te lezen of te beluisteren teksten; 2) het inpassen van woordenschatdidactieken in het zaakvakonderwijs; 3) het instrueren van functionele leesstrategieën; 4) het bieden van interactieve ondersteuning bij het lezen van en luisteren naar zaakvakteksten; 5) het bieden van extra ondersteuning aan minder leesvaardige leerlingen.

De cursus is teamgericht en bestaat uit een training, een implementatietraject en een (facultatieve) certificering.

Info training, implementatie en certificering