met taal sociaal (mts)

Hoe gedragen kinderen zich in gesprekssituaties? Durven ze zich te melden of houden ze zich stil? Kunnen zij hun boodschap goed onder woorden brengen of is hun verhaal niet te volgen? Kunnen ze hun beurt afronden of blijven ze doorratelen? Kunnen ze op elkaar ingaan of richten ze zich alleen tot de leerkracht? Vragen ze om verduidelijking wanneer ze iets niet snappen of laten ze het allemaal maar over zich heen gaan? Wanneer we het hebben over taalsociaal gedrag gaat het om deze en dergelijke vragen.

In de cursus MTS trainen leerkrachten vaardigheden waarmee zij in interactieve situaties het taalsociale gedrag van hun leerlingen kunnen versterken. Zij leren hoe zij ruis in de interactie kunnen herkennen, voorkomen en verhelpen. De interventies die zij daarbij toepassen, richten zich op het spreek-luistergedrag en op het beurt-onderwerpgedrag van de kinderen.

Daarnaast biedt de cursus MTS materialen als taalspelen, schermspelen en rollenspelen waarmee leerlingen spelenderwijs hun taalsociale vaardigheden verder kunnen ontwikkelen.

MTS richt zich op de taalsociale ontwikkeling van kinderen tussen de 3 en 14 jaar en is bedoeld voor peuterleidsters (VE) en leerkrachten primair onderwijs.

De cursus is teamgericht en bestaat uit een tweedaagse training, een implementatietraject en een (facultatieve) certificering.

Info training, implementatie en certificering