taalontwikkeling in interactie (toii)

Leidsters en leerkrachten praten veel met kinderen. Daarnaast vertellen ze verhalen, geven zij instructie en informatie. Al deze talige situaties bieden uitgelezen kansen om de taal van de kinderen ontwikkelingsimpulsen te geven. De cursus TOII laat zien waar deze kansen liggen en hoe ze benut kunnen worden.

TOII is een aanpak bedoeld voor kinderen van 3 tot 14 jaar en is gebaseerd op de strategieën die ouders gebruiken om de taalontwikkeling van hun kinderen te stimuleren.

In de cursus krijgen de deelnemers een pakket taalgroemiddelen aangeboden waarmee zij in iedere interactieve situatie de taalvaardigheid van hun kinderen kunnen versterken. De taalgroeimiddelen zijn verdeeld in drie categorieën: taalaanbod, taalruimte en feedback.

Daarnaast biedt TOII instructiemateriaal voor het voorbereiden van gesprekken.

Met TOII verbeteren leidsters en leerkrachten de interactie in hun groep en zijn zij in staat de taalontwikkelende potentie van de interactie optimaal te benutten.

De cursus is teamgericht en bestaat uit een training, een implementatietraject en een (facultatieve) certificering.

Info training, implementatie en certificering